اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2


گروه جغرافیای استان زنجان

تحلیل محتوای کتاب دهم


نتایج تحلیل محتوای کتاب جغرافیای دهم پس از اعمال نظرات همکاران استان که به دبیرخانه ارسال شد.


| تعداد بازدید: 134 | نظرات ( 0 نظر )