اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2


گروه جغرافیای استان زنجان

پاورپوینت 2 کارگاه تغییر اقلیم- دکتر عساکره


دگرگونی‌های آب‌‌و‌‌‌‌هوایی و ساز‌و‌کارهای حاکم بر‌آنها دکتر عساکره 2


| تعداد بازدید: 152