اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2


گروه جغرافیای استان زنجان

تغییر اقلیم و سلامت
‼️ تغییر اقلیم و سلامت
 پژوهشکده محیط زیست با عنوان:
* تغییر اقلیم و گردوغبار*

 ✅ سخنران:
| تعداد بازدید: 64