اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2


گروه جغرافیای استان زنجان

برگزاری کارگاه


با سلام به اطلاع همکاران محترم می رساند کارگاه تحلیل کتاب جغرافیا 2 و چشم انداز سازی توسعه شهری و بازاریابی مکانی با حضور دکتر فرجی و دکتر پیری از اساتید دانشگاه زنجان در مورخه 96/10/18 از ساعت 8/30 الی 13 در خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی روبروی بیمارستان آیت الله موسوی برگزار می گردد.          

                                                                                      گروه جغرافیا ی استان زنجان
| تعداد بازدید: 62